System Administrator (1 Position)
 

Job Description :

 • ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหาและดูแลระบบ Server และ คอมพิวเตอร์ของบริษัท
 • ติดตั้งและดูแลระบบ Network ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ติดตั้งและดูแลระบบ Web Server , Mail Server ,DNS Server, Proxy, SSL
 • ปรับแต่งประสิทธิภาพ Server ให้หมาะสมกับงาน
 • ทำการ Backup และตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดหาสเปค คอมพิวเตอร์ , Server และอุปกรณ์ต่างๆให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสม

Qualifications :

 • ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ,สาขาคอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ และสนใจด้าน Network ,Linux Server, Windows Server, DNS Server
 • มีความรู้ในการใช้ C Panel และ Linux command ขั้นพื้นฐาน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • กระตือรือล้นในการหาความรู้เสมอ
 • อัปเดตเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์สม่ำเสมอ

 

สมัครงานตำหน่องนี้

 

 


Graphic Designer (Website / Banner) (1 Position)
 

Job Description :

 • ออกแบบงานในสื่อ Digital Media ต่างๆอาทิเช่น Websites, Banners, Mobile Application, Interactive Touchscreenโดยมีความสามารถในการคิด concept และคุม them design โดยรวมได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Designer, Programmer, และ Online Marketer
 • นำเสนอไอเดีย เทรนด์ และความรู้ใหม่ให้กับทีมงาน

Qualifications :

 • มีประสบการณ์และผลงานการออกแบบเวปหรือสื่อ digital/multimedia 3 ปีขึ้นไป
 • รักในงาน Creative และงานออกแบบ Design สื่อ Digital ต่างๆ
 • สามารถสร้างสรรค์งานเว็บไซต์ได้อย่างสวยงาม ผสมความต้องการของลูกค้าและแนวคิดของตัวเองได้อย่างลงตัว
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ชำนาญ
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ Graphics เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์งานเป็น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอไอเดียใหม่ๆ พร้อมตีโจทย์จากจินตนาการออกมาเป็นภาพได้
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานภายในระยะเวลาสั้นๆได้
 • หากมีความสนใจสามารถส่งผลงานพร้อมกับ Resume
   
สมัครงานตำแหน่งนี้

 

 

Web Developer / Web Programmer (2 Position)
 

Job Description :

 • วิเคราะห์ พัฒนาและเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายจาก Team Leader
 • สร้างเว็บไซต์ และ ตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ ให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท
 • ดูแลและพัฒนาระบบ CMS ซึ่งเป็นระบบที่ทางบริษัทฯได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
 • ทำงานร่วมกับทีม Creative Designer เพื่อให้งานตรงตามวัตถุประสงค์

Qualifications :

 • อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี Computer Science, MIS, Computer Engineering หรือสาขาใกล้เคียง
 • สามารถเขียน PHP, Java Script, HTML, CSS, MySQL, Bootstrap.
 • หากสามารถหรือมีประสบการณ์การพัฒนา Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

 

สมัครงานตำหน่องนี้

 

 

Account Strategist (1 Position)

Job Description :

This role will report to the Account Strategist Manager, and will be responsible for:

 • Respontsible for annual sales target
 • Meeting with client to get project requirements and provide advice for optimal solutions
 • Co-operate both internal and external parties to complete services
 • Monitoring, tracking the effectiveness of the campaign, and reporting to clients
 • Ensure that projects are completed on time and within budget
 • Able to acquire clients from given referrals or incoming calls

Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Advertising, Mass Communication or other related fields
 • At least 1-5 Years of experience in online marketing field
 • Good skills in presentation, digital project management, interpersonal skills, logical thinking, and problem solving
 • Excellent communication skills
 • Passion to work online/integrated marketing + working with a team
 • Good command of written, spoken English and computer literate
 • Energetic able to work under pressure with tight deadlines
 • Quick learner and eager to learning new things, love to update trends and technologies
 • Self-motivated, and looking for a challenge
 • Owned vehicles is a plus
   
สมัครงานตำหน่องนี้